Home Blog Origami Fractalen Getaltheorie Betegelingen Woordenboek Links Contact

 

Lijst van onderwerpen

Sym|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

Symbolen
* (vermenigvuldigen)
(vermenigvuldigen)
^ (machtsverheffen)
! (faculteit)
°
(graden)
(samenstellen afbeeldingen)
# (aantal, nummer)

A
Absolute waarde
Aftelbaar
Afbeelding
Afbeeldingen in het vlak Afbeeldingen, samenstellen van Afbeelding, identieke
Archimedisch veelvlak
Archimedische betegeling
Argument
Assenstelsel

B
Beeld
Betegeling
Betegeling, Archimedische
Betegeling, ééntegelig
Betegeling, gelijktegelige
Betegeling, Krötenheerdt
Betegeling, isogonale
Betegeling, isohedrale
Betegeling, monogonale
Betegeling, n-Archimedische
Betegelinf, n-uniform
Betegeling, periodieke
Betegeling, rand-op-rand
Betegeling, rand van een
Betegeling, uniforme
Betegeling, uniforme ster
Betegelingspunt
Betegelingsfiguur
Binair getalstelsel
Bipiramide
Bisectrice
Breuk

C
Coördinaten in het vlak
Congruent
Complex getal
Convex
Cuboctaëder

D
Decimaal getalstelsel
Deellijn
Deler
Demi regelmatige- vlakverdeling
Diagonaal
Dodecaëder
Draaiïng
Driehoek
Drieën (in drieën delen)

E
Eéntegelig
Equivalentie, Equivalentie-klasse
Exponent

F
Faculteit

G
Gebroken getal
Geheel getal
Gelijkbenige driehoek
Gelijktegelig
Gelijkzijdige driehoek
Getallen, complexe
Getallen, gehele
Getallen, natuurlijke
Getallen, rationale
Getallen, reële
Glijspiegeling
Groep

H
Halfregelmatig veelvlak
Halfregelmatige vlakverdeling
Hexagon
Hexagram
Hoek
Hoeken, van veelhoek
Hoek, van regelmatige veelhoek

I
Icosaëder
Icosidodecaëder
Identieke afbeelding
Isohedraal (betegeling}
Isogonaal (betegeling)
Isometrie

K
Kepler-Poinsot veelvlakken
Krötenheerdt betegeling
Kubus

L

M
Macht
Mod, Modulo
Monogonaal (betegeling)

N
n-Archimedische betegeling
Natuurlijk getal
Norm
n-Uniforme betegeling

O
Octaëder

Ontkenningsregel
Open en gesloten
Origineel
Origami taal

P
Parallellogram
Pentagon
Pentagram
Pi
Piramide
Platonische veelvlakken
Produktregel voor kansen
Pythagoras, stelling van

R
Rand-op-rand betegeling
Rationaal getal
Rechte hoek
Rechthoek
Rechthoekige driehoek
Reël getal
Regelmatig achtvlak
Regelmatige 11-hoek
Regelmatige driehoek
Regelmatige ster
Regelmatige stertegel
Regelmatige tegel
Regelmatige veelhoek
Regelmatige vierhoek
Regelmatige vijfhoek
Regelmatige zeshoek
Regelmatige vlakverdeling
Regelmatig twaalfvlak
Regelmatig twintigvlak Regelmatig viervlak
Romboëdrisch kuboctaëder
Rotatie
Ruit

S
Samenstellen van afbeeldingen
Schläfli symbool
Semi regelmatige vlakverdeling
Spiegeling
Ster
Stertegel, regelmatige
Ster van Kepler
Stervorming
Stompe kubus
Symmetrie
Symmetriegroep

T
Tegel
Tegel, regelmatige
Tetraëder
Tientallig getalstelsel
Translatie
Tweetallig getalstelsel

U
Uniform veelvlak
Uniforme betegeling
Uniforme sterbetegeling

V
Variabele
Veelhoek
Veelvlak
Verdelingspunt van betegeling
Vermenigvuldiging met een scalair
Verzameling
Vierhoek
Vierkant
Verschuiving

W
Wortel, Wortelgetal

 

naar begin pagina

©jos hendriks, 2008-2010