kop

Home Basics Origami Fractalen Getaltheorie Betegelingen Woordenboek Links Mijn boeken ster Contact

home>origami>english soonOrigami

Sinds zo ongeveer 1960 heeft origami, de kunst van het vouwen, een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Meer dan 99% van alle gepubliceerde modellen zijn van na die datum. Er ontstonden verschillende richtingen. Enerzijds waren er ontwerpers, die steeds gecompliceerdere modellen ontwierpen, anderzijds waren er origamisten, die met slechts een paar vouwen, de essentie van bijvoorbeeld een olifant lieten zien. Er werden technieken ontwikkeld om uit een stuk papier hele groepen figuren te maken, maar ook ontstond de zogenaamde unit- of modulaire origami waarbij met tamelijk eenvoudige apart gevouwen elementen objecten worden geconstrueerd, door deze elementen in elkaar te schuiven. Er zijn nu origami kunstenaars, die door hun vouwwerk te modelleren als ware het van klei, prachtige beelden maken. Er is een richting, die louter in het platte vlak allerlei fraaie betegelingen vouwt en er wordt gepoogd om de mathematisch beschreven "polyhedra" exact te vouwen.


Mooser's trein (1960)
Een mijlpaal in het vouwen. Gevouwen uit een stuk papier. Alle vouwlijnen zijn ofwel horizontaal of verticaal of diagonaal. Het is de start van de origami richting "doos vouwen".

Ook is er de laatste tientallen jaren een stijgende belangstelling van origami ontwerpers voor wiskunde, die verband houdt met vouwen en zijn er wiskundigen, die zich bezig houden met de theorie van het vouwen. Dit heeft gelijk tot een flink aantal publicaties, met vaak verrassende verbanden tussen delen uit de wiskunde en origami.

Het is jammer en ten enemale onterecht, dat in Nederland origami enigszins geassocieërd wordt met oubolligheid. Ik denk mede door de Nederlandstalige publicaties op dit gebied. In het Engels zijn heel wat boeken te vinden met een serieuze, inovatieve en creatieve benadering van origami. Hier vermeldt ik twee publicaties:

Unit origami van Tomoke Fuse (1990), het boek, waarmee het vouwen van polyeders werkelijk van de grond kwam en

Origami design secrets van Robert J. Lang, een eerste, uitstekend geschreven, standaard werk over de verschillende vouw stijlen en hoe origami te ontwerpen.

In dit deel van de website gaat het over de speciale vorm van origami "unit origami", ook "modulaire origami" genoemd.

Op de foto hierboven ziet u twee origami units, een gele en een rode. Deze units worden eerst apart gevouwen. Vervolgens worden deze units in elkaar geschoven tot een origami model.

De unit hierboven heeft een naam en wordt de origami diamant genoemd. Hieronder staat een kubus, die van 6 zulke units is gemaakt.

In dit deel van de site vindt u een aantal modellen, die met behulp van deze techniek zijn gemaakt. Alles wat u nodig heeft om ze zelf ook te kunnen vouwen kunt u hier vinden. De links naar de uitgebreide beschrijvingen van de modellen staan in het linker menu. Daaronder staan links naar de vouwaanwijzingen voor de verschillende units, die worden gebruikt. Bij die vouwaanwijzingen wordt gebruik gemaakt van de internationale origami taal om de verschillende vouwen die gebruikt worden aan te geven.

 

naar begin pagina

©jos hendriks, 2008-2016