kop

Home Basics Origami Fractalen Getaltheorie Betegelingen Woordenboek Links Mijn boeken ster Contact

home>origami>octahemioctaëderenglish soon

1. over het veelvlak

Dit uniforme veelvlak heeft het uiterlijk van een cuboctaëder, maar de vierkante zijvlakken van dat veelvlak zijn vervangen door piramides met de top naar binnen gericht. In ieder hoekpunt van de octahemioctaeder komen 2 regelmatige zeshoeken en een regelmatige driehoek samen. De zeshoeken doorsnijden elkaar. Wanneer je naar zo’n zeshoek kijkt is steeds de helft maar zichtbaar, de andere helft is aan de “achterzijde” te zien.  

zichtbare deel van een zesvlak. De rest is aan de “achterzijde” te zien.

2. aanwijzingen voor het maken van het veelvlak

nodig: 32 units gelijkzijdige driehoek 1 en 60 units verbinding 1.

Hoewel dit veelvlak geheel gemaakt kan worden van gelijkzijdige driehoeken is het complexer dan het op het eerste gezicht lijkt. Het is ten dele alleen maar “rib-verbonden”, waardoor bij het maken van een model een aantal insteekgleuven 2 maal moet worden gebruikt. Een en ander wordt duidelijk bij het maken van het veelvlak.

Maak van de 32 gelijkzijdige driehoeken en 48 van de verbindingsstukjes 8 tetraëders. Zorg bij het gebruik van lijm dat deze tussen het verbindingsstukje en de binnenzijde van de tetraëder komt, zodat er aan de buitenzijde van de tetraëder nog steeds iets in de insteekgleuven geschoven kan worden.

Je kunt nu 4 tetraëders tegen elkaar houden zoals op de tekening hieronder.

Bevestig nu deze 4 tetraëders aan elkaar met behulp van verbindingsstukjes bij de aan elkaar grenzende ribben. Het geheel blijft zeer beweeglijk tot aan het bevestigen van de vierde tetraëder. Lijm is absoluut noodzakelijk.

Ben je klaar dan heb je de helft van het veelvlak.

De rest wijst zich nu min of meer vanzelf: tussen iedere twee opvolgende tetraëders komen nog 2 tetraëders en wel zo dat deze 4 tetraëders weer een 4 zijdige piramide vormen met de top naar binen.

3.kleurenschema’s

Er zijn verscheidene mogelijkheden:

  • in één kleur.

  • in twee kleuren: de naar binnen gekeerde zijvlakken van de piramides in een kleur, de rest in een tweede kleur. Maak hiervoor 3 van de vier zijden van de acht tetraedra in de eerste kleur en de vierde in de tweede kleur. Je hebt dus 8 units nodig van de ene kleur en 24 van de ander.

  • Tenslotte een schema waarbij driehoekjes, die in eenzelfde vlak liggen van gelijke kleur zijn:

eerste vier tetraëders.

tweede serie tetraëders.

 


Een goudkleurige uitvoering.

naar begin pagina

home>origami>octahemioctaëder
©jos hendriks, 2008-2016