betegeling, rand van een betegeling, betegelingspunt

Andere benamingen voor betegeling:"vlakvulling", "vlakverdeling"

Bekend zijn met: "tegel"


Drie voorbeelden van betegelingen

Een betegeling is het volledig opvullen van het vlak met een of meerdere verschillende vormen (tegels). De vormen sluiten zo tegen elkaar aan dat alles bedekt wordt.

De laatste decennia staan betegelingen regelmatig in de belangstelling van wiskundigen.

Bij het bespreken van betegelingen worden de begrippen zijde en hoekpunt van een tegel en de begrippen rand en betegelingspunt van een betegeling veel gebruikt:


AB is een zijde van tegel 1, maar niet van tegel 4. B, C, D zijn hoekpunten van tegel 2. BC en CD zijn zijdes van deze tegel.
BCD is een rand van de betegeling omdat dat de grens is tussen tegel 2 en tegel 4. B en D zijn betegelingspunten, want dat zijn de eindpunten van een rand. C is geen betegelingspunt, het is namelijk geen eindpunt van een rand.


verwante onderwerpen:

regelmatige vlakverdelingen
halfregelmatige vlakverdelingen

naar begin pagina


©jos hendriks, 2008