decimaal getalstelsel

andere benamingen:"tientallig stelsel "

als in: "het decimaal getalstelsel voor het noteren van getallen wordt wereldwijd gebruikt"

bekend zijn met: "machten"


Dit zijn de tien symbolen, die we gebruiken om getallen te noteren


De positie van een symbool (cijfer) bepaald de betekenis (waarde)Lees, in een getal, de posities van de cijfers van rechts naar links. Begin met positie 0. De positie bepaald met welke macht van 10 het cijfer wordt vermenigvuldigd om de waarde te bepalen.

Ook een decimale breuk is op deze manier opgebouwd. Het is nu gemakkelijker om van links naar rechts te lezen.


Ook de notatie van oneindig doorlopende decimale breuken zijn zo opgebouwd

Toetsing

  1. Wat is de waarde van de 7 en de 5 in 90751? En in 70050
  2. Schrijf de volgende 5 getallen als een macht van 10: 100 , 10 , 1 , 0 .1 , .001
  3. Schrijf het getal 23049 als een som van getallen kleiner dan 10macht van 10
  4. Doe hetzelfde met 0.123
  5. En ook met 17.015
   

verwante onderwerpen:

binair getalstelsel

 

naar begin pagina


©jos hendriks, 2008