faculteit

Het produkt van  de getallen 1, 2, 3, 4 kun je noteren als 1x2x3X4. Er is ook een kortere notatie n.l. 4!

Zo ook 6!= 1x2x3x4x5x6 en ook 30!=1x2x3X4..............x29x30

1!=1 en per afspraak 0!=0

De uitspraak ( in het Nederlands): 4 faculteit, 6 faculteit etc.

Faculteiten worden snel zeer grote getallen: 10! is al meer dan 1 miljoen, er zijn minder dan 13! mensen op aarde en minder dan 100! deeltjes ( atomen e.d) in het universum.

De bewerking "faculteit nemen" heeft voorrang op optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. In een berekenig neem je dus eerst de faculteiten, voordat je de overige bewerkingen toepast. Zie ook de toetsing hieronder.

toetsing:

 1. Bereken 3! en 6!

 2. Bereken:

 •  3!+6!

 • 3!x6!

 • 2!x3! en (2x3)!

 • (3!)2

 1. Bereken:

 • 4!/2!

 • 21!/20!

 • 10!/(3!x8!)

 1. a Wat is het kleinst mogelijke getaln waarvoorn! op een 0 eindigt?

 2. aaWat is de kleinste waarde vann, waarvoorn! op 2 nullen eindigt?

 3. Je wilt op een dag 3 verschillende klussen doen. Hoeveel verschillende volgorden zijn er mogelijk?

naar begin pagina


©jos hendriks, 2008