veelhoeken

Hierboven staan acht veelhoeken. Een veelhoek bestaat uit een aantal punten, verbonden door rechte lijnstukken. De punten waar 2 lijnstukken samen komen heten de hoekpunten van de veelhoeken.

Hiernaast dezelfde veelhoeken. Ter verduidelijking zijn de punten, die een hoekpunt van de veelhoek zijn met een stip aangegeven. Let vooral op de twee veelhoeken links beneden. Nu een duidelijke omschrijving van een veelhoek. Een veelhoek bestaat uit: drie of meer punten in één vlak. Laten we deze punten p1, p2,p3,p4,......pn en de lijnstukken  p1p2, p2p3, p3p4, .......pnp1 noemen. Het laatste lijnstuk heeft als "eindpunt" het eerste punt. Er ontstaat dus een gesloten figuur.

De punten noemen we de hoekpunten van de veelhoek. De lijnstukken noemen we de zijden van de veelhoek.

Let op: het punt q in de rechter figuur is geen hoekpunt van de veelhoek.

 

toetsing

  1. Hoeveel hoekpunten en hoeveel zijden heeft een negenhoek.
  2. Hoeveel zijden en hoeveel hoekpunten hebben de hieronder getekende veelhoeken.


verwante onderwerpen:

ruit
vierhoek
vierkant
parallellogram

naar begin pagina


©jos hendriks, 2008