Variabelen

Voorbeeld:

Ieder geheel positief getal p heeft minstens twee delers, namelijk 1 en p

p is hier een variabele, een soort "plaatshouder" voor willekeurig welk geheel, positief getal dan ook. Op deze site worden dergelijke (getal)variabelen in rood getoond.

Gebruik van variabelen kan uitermate verwarrend zijn:

Neem p+3=7.
Hier is p blijkbaar een variabele. We kunnen p dus vervangen door ieder wilekeurig geheel en positief getal. Wat we meestal willen als we zo iets tegenkomen is , dat we concluderen dat p=4. En als we dan verder gaan is p niet variabel meer, maar het vaste getal 4

Voorbeeld:

R is een verzameling getallen, bijvoorbeeld R zou de verzameling {1,2,3} kunnen zijn.
p1 is een punt binnen de driehoek.

Niet alleen getallen kunnen variabel zijn. Andersoortige variabelen op deze site worden groen afgedrukt.


naar begin pagina


©jos hendriks, 2008